درآمد پایدار،توسعه پایدار، شهر پایدار

شهردار محترم
ریاست محترم شورای اسلامی شهر
معاونت محترم مالی و اقتصادی
معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
معاونت عمران،حمل ونقل وترافیک
معاونت مالی وپشتیبانی
سازمان سرمایه گذاری
معاونت خدمات شهری و پسماند

با سلام
به موازات توسعه و افزایش جمعیت شهرهای بزرگ, ظهور مسایل گوناگون و پیچیده اجتماعی-اقتصادی در داخل شهرها و ورود شهرهای بزرگ جهان سوم به سیستم اقتصادی جهان, برنامه ریزی شهری به ابعاد تازه ای دست یافته و باعث تحلیل دقیق شرایط اقتصادی و اجتماعی در قلمرو جغرافیای شهری شده است. برای شناخت توسعه یافتگی یا عدم توسعه یافتگی مناطق, به بررسی الگوی نابرابری های ناحیه ای, تفاوت های میان نواحی و بررسی میزان برتری یک مکان نسبت به ساختار مکان های مشابه در سطح شهر نیاز است، لذا دبیرخانه اجرایی دوره تخصصی ” درآمد پایدار،توسعه پایدار، شهر پایدار“در تاریخ 5 الی 7 بهمن ماه 1401 در جزیره مرجانی کیش ، با محوریت های ذیل برگزار می کند.

محورهای قابل بحث:

  • توسعه پایدار: مفهوم، ارزش و عمل
  • محیط زیست شهری و فضای سبز خدمات شهری
  • جایگاه آموزش در توسعه پایدار شهری
  • شاخص های کیفیت زندگی هوشمند شهری

لذا در این خصوص از جنابعالی و همکاران مربوطه  دعوت می شود که ضمن حضور در در دوره تخصصی مذکور و دریافت گواهینامه های معتبر پیش بینی شده، گامی ارزشمند در جهت ارتقاء سطح تحول در نظام اداری سازمان و توسعه شهری خویش بردارید.

برنامه های پیش بینی شده:

• اقامت به مدت 3 روز و 2 شب در هتل 4 و 5 ستاره تاپ کیش
• دریافت گواهینامه حضور با امضا استاد محترم
• بازدید از نمایشگاه شهر پایدار
• عکس لحظه دریافت گواهینامه بر روی سن
• درج نام ارگان در بنر ورودی همایش+درج نام مدعوین در تیزر همایش

چهارمین آیین تجلیل از شهرداران نمونه کشور

دبیر اجرایی: سرکار خانم مهندس مهرآسا 09198049754