درباره ما

شرکت اندیشه پژوهان توسعه امروز(گروه شهر جاب ) به شـماره ثبت 5398 قریب به 8 سـال با دپارتمان های مختلف از جمله دپارتمان همایش و رویداد،دپارتمان طراحی سایت، دپارتمان مشاوره شهرداری ها و … در حال فعالیت می باشد.

دپارتمان همایش گروه شهرجاب از ابتدا در حوزه ی آموزش ارگان های دولتی وخصوصی با بهره گیری از اساتید مجرب از جمله شهرداران دارای تجربه وصلاحیت علمی ، دارای فعالیت مستمر می باشد و در طی این سالها با اکثر شهرداران، اعضای شوراهای اسلامی شهرها و مدیران شهرداری ها ارتباط مستقیم داشته و به لطف خداوند متعال توانسته ایم رضایت حداکثری شرکت کنندگان را کسب کنیم.

ما در گروه شهر جاب در این سالها افتخار برگزاری بیش از 110 همایش و دوره تخصصی آموزشی حضوری و بیش از 20 وبینار تخصصی، با حضور بیش از 3800 نفر از شهرداران اعضای محترم شوراهای اسلامی و مدیران ارشد ارگانهای دولتی و خصوصی را داشته ایم.