مهندس فرشته مهرآسا

دبیر اجرایی و مدیر واحد همایش
Brief info

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

سرکار خانم مهندس فرشته مهرآسا

 • قائم مقام گروه شهرجاب
 • مدیر واحد همایش گروه شهرجاب
 • کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
 • دانش آموخته دانشگاه تهران
 • همکاری و اجرای موفق بیش از 20 همایش ملی

بخشی از سوابق اجرایی مهندس فرشته مهرآسا :

دبیر اجرایی همایش های:

سیاست های مالی، مالیاتی و بودجه نویسی با محوریت مبارزه با پولشویی در جزیره زیبای کیش

 •  رویکرهای نوین در مدیریت مالی، حسابداری تعهدی و حسابداری دولتی با رویکرد مبارزه با پولشویی در مشهد مقدس
 • قوانین مالی بودجه نویسی و مالیات بر ارزش افزوده با رویکرد مبارزه با فساد اقتصادی در جزیره زیبای کیش
 •  پژوهش های نوین در مدیریت مالی، اقتصادی و حسابداری دولتی در شهر تبریز
 • قوانین و مقررات مدیریت مالی بودجه نویسی و تامین منابع مالی پایداربا محوریت بر توسعه منابع مالی پایدار در جزیره زیبای کیش
 •  بررسی مباحث مدیریت مالی، درآمد، اقتصاد و حسابداری در جزیره زیبای کیش
 • بررسی مباحث حسابداری تعهدی با رویکرد رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در  مشهد مقدس
 • و …
WhatsApp chat
Minimum 4 characters
fa_IRPersian
en_GBEnglish fa_IRPersian