چگونه می‌توانم رویداد یا دوره‌ای را با همکاری گروه شهرجاب برگزار کنم؟

چگونه می‌توانم رویداد یا دوره‌ای را با همکاری گروه شهرجاب برگزار کنم؟

چگونه می‌توانم رویداد یا دوره‌ای را با همکاری گروه شهرجاب برگزار کنم؟ برای همکاری با ما و برگزاری یک رویداد یا دوره‌ی تخصصی، می‌توانید...

ادامه مطلب

گزارش برگزاری دوره تخصصی مدیریت شهری،سرمایه گذاری و تامین مالی شهرداریها با تاکید بر درآمد پایدار تاریخ: 7 دی ماه 1402 مکان: جزیره کیش با تدریس جناب آقای پیمان شکرزاده توسط شرکت شهرجاب، با حضور جناب آقای مهندس خلجی و سرکار خانم مهرآسا محمد رضا دهنوخلجی گروه شهر جاب

برگزاری دوره تخصصی مدیریت شهری،سرمایه گذاری و تامین مالی شهرداریها با تاکید بر درآمد پایدار

گزارش برگزاری دوره تخصصی مدیریت شهری،سرمایه گذاری و تامین مالی شهرداریها با تاکید بر درآمد پایدار تاریخ: 7 دی ماه 1402 مکان: جزیره کی...

ادامه مطلب