بازدید وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از پروژه متروی اهواز گروه شهرجاب محمد رضا دهنوخلجی رضا خلجی

بازدید وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از پروژه متروی اهواز

بازدید وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از پروژه متروی اهواز احمد وحیدی وزیر کشور و مهدی سلیمی رییس سازمان شهرداری...

ادامه مطلب