بازاریابی چیست و چه تفاوتی با تبلیغات و فروش دارد؟

تفاوت بازاریابی و فروش

بازاریابی چیست و چه تفاوتی با تبلیغات و فروش دارد؟


بازاریابی (مارکتینگ) فرآیندیست که به مخاطبین و خریداران احتمالی میگوید که چرا بهتر است به جای رقبا از شما خرید کنند. اگر شما این کار را انجام نمیدهید، در واقع بازاریابی ندارید. مهمترین مسئله در فرآیند بازاریابی، پیدا کردن بهترین روشها و بهترین پیام ممکن برای انتقال به مخاطبین است. بسیاری از افراد و سازمانها این اشتباه را مرتکب میشوند که فکر میکنند بازاریابی فقط یک کار بهخصوص است که باید انجام شود.

اما بازاریابی در واقع هر چیزیست که افراد درمورد برند شما با آن برخورد میکنند. از تبلیغات گرفته تا حرف و توصیهی دیگران و استفاده از سرویس و خدمات و حتی پشتیبانی بعد از خرید محصول، همه و همه اجزای مختلف مارکتینگ هستند چون روی تصمیم افراد برای خرید اولیه و خریدهای بعدی از شما تاثیر میگذارند. یکی دیگر از اشتباهات معمول درمورد بازاریابی، مشابه در نظر گرفتن آن با فروش یا تبلیغات است. در حالی که تفاوتهای بنیادی بین آنها وجود دارد

تفاوت بازاریابی با تبلیغات چیست؟


تبلیغات در واقع انتشار پولی، عمومی و غیرشخصی پیامهای مختلف درمورد محصولات و خدمات یک سازمان از طریق یک واسطه برای مشتریان فعلی و مشتریان بالقوه است. در حالی که بازاریابی یک فرآیند برنامه ریزی، اجرا و کنترل سیستماتیک است که برای به هم وصل کردن فروشنده و خریدار پیاده میشود. با خواندن این توصیفات، احتمالا میتوانید درک کنید که چرا خیلیها بازاریابی و تبلیغات را یکسان میبیند.

تبلیغات

درواقع تبلیغات یک بخش از فرآیند کلی بازاریابیست. بخشی که مسئولیت پخش کردن خبر محصول و خدمات شما بین افراد مختلف و جوامع هدف را بر عهده دارد. تبلیغات هم به نوبهی خود شامل بخشهای مجزایی مثل جایگاههای مختلف تبلیغاتی و میزان استفاده از هرکدام را شامل میشود. رسانه و ابزارهایی که تبلیغات روی آنها انجام میشود شامل روزنامه ها و نشریات، تلویزیون، رادیو و البته اینترنت هستند.

تبلیغات معمولا بزرگترین بخش از هزینه های بازاریابی را به خودش اختصاص میدهد. اگر به فعالیتهایی مثل روابط عمومی، تحقیق بازار، برنامه ریزی رسانه ای و قیمتگذاری توجه کنید، میتوانید فرآینده گستردهی مارکتینگ که تبلیغات نیز بخشی از آن است را راحتتر درک کنید.

این مقاله را حتما بخوانید: شبکه اجتماعی و استراتژی ایجاد آن

تفاوت بازاریابی با فروش چیست؟

در واقع بازاریابی تمام کارهاییست که شما برای رسیدن و متقاعد کردن مشتریان بالقوه انجام میدهید و فرآیند فروش شامل کارهای بعدی میشود که در نهایت باید باعث عقد قرارداد یا خرید کالا و خدمات شوند. مثلا واحد مارکتینگ یک کمپین برای جذب مدیران ارشد شرکتها اجرا میکند و بعد واحد فروش با تمام افرادی که به نوعی برای تبدیل شدن به مشتری تمایل نشان دادهاند، تماس میگیرند و درمورد محصول و مزایای استفاده از آن توضیح میدهند.
در واقع مارکتینگ و فروش در کنار هم یک چرخه را تشکیل میدهند که میتواند اعضای جامعهی هدف را به مشتری تبدیل کند. در نتیجه واحد بازاریابی باید همیشه با واحد فروش در ارتباط تنگاتنگ باشد.

پس بازاریابی یعنی چه؟

هرکدام از کتابهای اصول بازاریابی را که باز کنید، با تعریفی مثل این روبهرو خواهید شد: مجموعهی فرآیندهایی که یک کالا یا خدمت را از تولیدکننده یا فروشنده به مصرفکنندهی نهایی میرسانند. این فرآیندها میتوانند شامل طراحی مفهوم کالا یا خدمت، شناسایی مشتریان بالقوه، ترویج مناسب و گذراندن آن از کانالهای درست فروش باشند.

چطور فعالیتهای مارکتینگ را شناسایی کنیم؟


فعالیتهای بازاریابی میتواند با در نظر گرفتن 4بخش کلی آن یعنی “محصول، قیمت، ترویج و توزیع” شناسایی شوند.
در بخش اول، نیاز بازار سنجیده میشود و عملکرد کلی محصول طراحی میشود. در مرحلهی دوم استراتژی قیمتگذاری تعیین میشود. در مرحلهی سوم اطلاعات محصول از طریق انواع کانالهای آنلاین و آفلاین به مشتریان بالقوه انتقال داده میشود. و در نهایت در مرحلهی چهارم محصول به دست مصرفکننده میرسد.

هدف از بازاریابی چیست؟

سه هدف عمده از انجام فعالیتهای مارکتینگ عبارتاند از:
توجه بازار هدف جلب شود
فرآیند تصمیمگیری مشتریان بالقوه تسهیل شود
یک عمل آسان، بدون ریسک و کاملا روشن به مشتریان توصیه شود اما باید به یاد داشت که تمام این کارها در نهایت برای بالاتر رفتن میزان فروش محصول انجام میشوند.

روشهای بازاریابی

روشهای مارکتینگ را میتوان به دو دسته ی عمده ی آنلاین و آفلاین تقسیم کرد که دستهی اول شامل ایمیل مارکتینگ، تبلیغات نمایشی و کلیکی، تبلیغات شبکه های اجتماعی (تلگرام، اینستاگرام و …)، تبلیغات با افراد تاثیرگذار و روشهای مشابه اینهاست. و دستهی دوم بازاریابی حضوری و تبلیغات از طریق پست و بنر و بیلورد و امثال اینها را شامل میشود.
در نهایت میتوان گفت بازاریابی هر کاریست که به مردم اطلاعات میدهد، در آنها تمایل ایجاد میکند و باعث میشود محصولی فروخته شود.

ارسال دیدگاه

WhatsApp chat
Minimum 4 characters
fa_IRPersian
en_GBEnglish fa_IRPersian