هزینه صدور گواهینامه ھای ایزو

هزینه صدور گواهینامه ھای ایزو
اعلام ھزینه برای صدور گواهینامه ھای ایزو بدون بررسی کامل یک شرکت یا سازمان کار دشواری است. زیرا حجم فرایندھا، ارتباطات بین فرایندھا، تعداد پرسنل و واحدھا، دارا بودن بخش طراحی محصول و … ھمگی عواملی ھستند که در قیمت صدور گواهینامه تاثیر گذارند.
به عنوان مثال ھزینه صدور گواهینامه ایزو ٩٠٠١برای یک شرکت کوچک با ١٠نفر پرسنل قطعا متفاوت از ھزینه صدور ھمین گواهینامه برای یک شرکت خودرو ساز است.
اما گروه شهرجاب برای راحتی کار و تصمیم گیری بھتر مشتریان اقدام به اعلام قیمت پایه استانداردهای ایزو ویژه شرکت ھا کوچک و متوسط نموده است تا این شرکت ھا و موسسات بتوانند بھترین انتخاب ممکن را داشته باشند.

123- هزینه صدور گواهینامه ایزو


لازم به ذکر است شرکت ھای بزرگ (حدوداً بالای ١٠٠نفر) می بایست ابتدا فرم اطلاعات شرکت را پر نمایند تا شهرجاب بتواند قیمت دقیق صدور گواهینامه ایزو و یا سایر گواهینامه ھای مورد درخواست را به آنھا اعلام کند.
ھمچنین ممکن است برخی گواهینامه ھای خاص دارای قیمت متفاوتی باشند که در این مورد نیز بعد از تکمیل فرم اطلاعات شرکت، می توان قیمت را اعلام نمود.

هزینه صدور گواهینامه ھای ایزو

ردیفایزوشرح ایزومناسب برایقیمت(تومان)
1ISO 9001مدیریت کیفیتکلیه مشاغل و اصناف4،000،000
2ISO 100002سنجش رضایت مشتریکلیه مشاغل و اصناف4،000،000
3ISO 22000مدیریت ایمنی مواد غذاییصنایع غذایی4،000،000
4HSEایمنی و بهداشت شغلشرکت های پیمانکاری و صنعتی4،000،000
5HACCPزنجیره مواد غذاییصنایع غذایی4،500،000
6IWA1مدیریت کیفیت خدمات درمانیکلینیک های درمانی-کلینیک های زیبایی-دندانپزشکی ها-داروخانه ها-بیمارستان ها4،500،000
7IWA2مدیریت کیفیت خدمات آموزشیمهدکودک ها-مدارس-دانشگاهها-موسسات آموزش زبان- انواع آموزشگاهها4،000،000

ارسال دیدگاه

WhatsApp chat
Minimum 4 characters
fa_IRPersian
en_GBEnglish fa_IRPersian